0 di keranjang

Tidak ada produk di keranjang.

Biografi Khalifah Rosulullah

Rp130,000.00

Inilah kisah tentang manusia-manusia didikan langsung Rasulullah SAW. Ada yang santun dan lembut dalam bergaul, namun sangat tegas dalam memegang prinsip seperti Abu Bakar. Adapula Umar bin Khattab, sosok lelaki yang dikenal keras, tegas dan tak pernah kompromi terhadap kebatialan. Pun ada sosok pemalu, pengasih, toleran dan dermawan. Dialah Usman bin Affan. Serta Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW yang dikenal cerdas dan tegas, namun tetap santun bersahaja. Terakhir adalah Umar bin Abdul Aziz, sosok yang juga dikategorikan sebagai Khulafa’ Rasyidin dengan keadilannya.

Buku yang ada di tangan Anda ini merupakan salah satu masterpiece Khalid Muhammad Khalid. Nama pemikir Islam kontemporer asal Mesir ini semakin meroket seiring dengan terbitnya buku ini, Khulafa’ Ar-Rasul. Ia juga memiliki karya-karya lain tentang sirah nabawiyah dan biografi para sahabat Nabi SAW, seperti Insaniyyah Muhammad, ‘Asyrah Ayyam fi Hayah Ar-Rasul, dan Rijal Haula Ar-Rasul. Karya-karyanya yang dikenal dengan gaya bahasa yang mudah dicerna dan tak membosankan bisa Anda buktikan dalam buku ini.

Stok 200

-
+
SKU: AQWBOOKS00257 Kategori:

Deskripsi

Judul        : Biografi Khalifah Rasulullah SAW

Penerbit    : Ummul Qura

Penulis      : Khalid Muhammad Khalid

Ukuran      : 17 x 24 cm

Tebal         : 752 hlm

ISBN`       : 978-602-7637-17-7

Lima Buku, lima sejarah hidup, lima panutan dalam islam, dirangkum dalam 1 buku. “Biografi Khalifah Rasulullah“. Kelima buku sejarah hidup yang menjadi panutan dalam Islam tersebut, antara lain:

Pertama, Abu Bakar Ash-Shidiq

“Yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar, yang paling keras di antara mereka dalam membela agama Allah adalah Umar dan yang paling pemalu di antara mereka adalah Utsman”

Kedua, Umar bin Khattab

“Kami senantiasa mulia sejak Umar masuk Islam. Keislamannya adalah penaklukan, hijrahnya adalah kemenangan, dan kepemimpinannya adalah rahmat. Sungguh aku melihat diri kami tidak mampu shalat di Baitullah hingga Umar masuk Islam”

Ketiga, Utsman bin Affan

“Tiada yang merugikan Utsman apa yang diperbuatnya setelah ini. Ya Allah, ridhailah Utsman, karena aku ridha kepadanya”

Keempat, Ali bin Abi Thalib

“Demi Allah kami tidak akan berbalik ke belakang dalam keadaan murtad setelah Allah memberi petunjuk kepada kami. Jika beliau mati atau terbunuh, sungguh aku akan tetap berperang membela perkara yang karenanya beliau berperang, hingga aku mati”

Kelima, Umar bin Abdul Aziz

“Jika kami mengirimkan kepada kalian perintah yang menyelisihi kebenaran, maka buanglah perintah tersebut ke tanah. Berpegang teguhlah pada kebenaran semata!”

Kehadiran buku “Biografi Khalifah Rasulullah” akan membuka wawasan dan cakrawala Anda untuk menyelami kembali kisah-kisah sejarah para khalifah Islam, sejarah para pemimpin islam dalam menegakkan Panji dan Dienul Islam pada masanya.Selain itu, dalam Buku ini pun diurikan untaian kisah-kisah yang menakjubkan dari sejarah Khulafaur Rasyidin di masa kejayaan dan keemasan Islam (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Abdul Aziz).Sebuah buku yang apik dan patut untuk dimiliki oleh setiap muslim untuk mengenal lebih jauh, sekaligus untuk mengenang kembali tonggak sejarah masa kegemilangan perjalanan para khalifah rasul yang agung. Kenali lebih dekat bagaimana kepemimpinan, keteladanan, kehebatan dan perjuangan mereka radhiyallahu ‘anhuma. Kenali lebih dekat sosok dan idola Anda melalui buku “Biografi Khalifah Rasulullah“.

Informasi Tambahan

Berat 1.05 kg